acclink horizontaal

Ik spui soms oordelen over een aantal zaken in onze maatschappij.   Gekleurd, ik geef het toe.    Niet eens onderbouwd, maar opborrelend uit mijn in vele jaren volgelopen boerenverstand.  w.g. Ab van der Veeken
hollandse meester
In 2005 werd in Nederland in totaal 68,5 miljard euro aan zorg en welzijn besteed, ofwel 13,5 procent van het bruto binnenlands product. Per inwoner was dit 4.200 euro.
bron: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751019.html
In 2012 was dat bedrag opgelopen tot ruim 90 miljard, oftewel ca 5100 euro per inwoner,
de euro