rechterkant
        Mouse-over voor
           start en stop
spacerenvelop
Geachte bezoeker,
welkom op onze site.

Orders onder € 10.00 kunnen alleen geleverd worden met een bijdrage van € 2.50 in verzending en verpakking.

Dit geldt alleen voor postlevering. Voor pakjes gelden andere regels, zie daarvoor de uitleg bovenaan deze pagina.
maand actie studio
aanbieding
maand aktiealarm licht
Alarm Lamp met 16 felle Led's.
 lichtbox 10 x 15
Lichtbox, plat, 10x15cm daglicht.
gereedschap accu
Vervangende accu's voor gereedschap.
filters
Ruime collecie filters, ringen, adapters, zonnekappen enz.
 batterij laders
Laders voor alle soorten accu's
proj.lampen
Optische lampen.
Led Lenser
Led Lenser lampen
acclink horizontaalInfo Kompassen


Wat is inclinatie?
Wat is declinatie?
Inclinatie is de afwijking van een magnetisch veld als gevolg van de draaiing van de zon. Ze ontstaat vanuit het feit dat magnetische veldlijnen niet horizontaal over het aardoppervlak lopen maar onder een diagonale hoek. Hierdoor werken normale naaldkompassen bijvoorbeeld niet in Australië vanwege het feit dat de kompasnaald niet vrij kan draaien om zich juist te positioneren.

   inclinatie

Het verschil tussen de geografische Noordpool en de magnetische Noordpool wordt declinatie genoemd.
De declinatie verschilt van plaats tot plaats, tot soms tientallen graden toe !   Deze afwijking kan bij elk goed kompas worden gecorrigeerd, dit heet declinatie-correctie. declinatie
De magnetische Noordpool
verschuift, daarom dient U tenminste eens per jaar de afwijking te corrigeren.
Kan mijn  digitaal kompas ook gebruikt worden als een handheld kompas ?
Momenteel is geen produkt uit onze collectie ontworpen voor zowel handheld-gebruik als voor voertuig kompas.

Hoe werkt een digitaal kompas ?
Dit digitale kompas maakt gebruik van een gepatendeerde magnetische sensor welke door PNI werd ontwikkeld t.b.v. het Amerikaanse leger. Deze technologie " Magneto-Inductive sensor technology" genoemd is de grootste stap voorwaarts sinds 60 jaar geleden de zogenoemde fluxgate werd uitgevonden.
De MIS technologie meet het verschil tussen het magnetisch veld van de aarde en van de auto, en de microprocessor van het kompas trekt het magnetisch veld door de auto gegenereerd af van het veld in de betreffende omgeving. Het resultaat is een hoog accurate kompasuitlezing.
De magneto-inductieve sensor technologie heeft grote voordelen t.o.v. van andere kompastechnologieën, zoals verhoogde prestaties, lager stroomverbruik en lagere kosten.
 
Wat zijn  extreme Gebruikstemperaturen?
 Aanvaardbare bedrijfstemperaturen lopen van -20° C tot ca 60°C. Als het kompas niet gebruikt wordt kan het temperaturen van -40° tot +70° C verdragen.
Met dit kompas zult U geen last hebben van een door de hitte zwart geworden LCD-scherm.

Wat is magnetische Vervorming?
Magnetische vervorming is de verstoring van accurate kompas uitlezing door een plotselinge  overvloed aan externe magnetische velden Er zijn vele omstandigheden waarin een sterk magnetisch veld wordt gegenereerd die tot een onjuiste kompas weergave kunnen leiden, zoals spoorrails, grote metalen constructies, elektronische deuropeners enz.
 Uw digitaal kompas neemt dit sterke veld en de daardoor veroorzaakte verstoringen waar. Er wordt een signaal afgegeven dat de uitlezing verstoord wordt door een sterk magnetisch veld, zodra het voertuig van de bron van de verstoring wegrijdt verdwijnt het signaal en is de uitlezing weer accuraat.
Wanneer het signaal permanent wordt weergegeven, of wanneer het verschijnt na montage van het kompas dient U op een andere locatie waar minder storing aanwezig is het kompas opnieuw te resetten en te callibreren.

Wat is het verschil tussen het magnetisch en aardrijkskundig noorden?
Op de meeste plekken op aarde is het geografische Noorden niet gelijk aan het magnetische Noorden. Dit komt omdat het magnetisch veld van de aarde constant een beetje veranderd. Als U het preciese verschil tussen het magnetisch en geografisch Noorden van Uw eigen plaats wilt weten kunt U dat opvragen op de site van het National Geophysical Data Center in Boulder, Colorado, waar U op basis van de lengte en breedtegraden van Uw woonplaats de betreffende declinatie kunt verkrijgen.

Kan het kompas ergens anders dan op de voorruit komen ?
Dit digitale kompas is voor montage op het dashboard, gebruik daarvoor dubbelzijdige tape, siliconenkit of klittenband.
Voor een correcte aanduiding moet de display recht naar de achterkant van de auto wijzen (dus niet naar de bestuurder) maar in de rijrichting. Als U het kompas niet op de ruit maar elders plaatst let er dan op dat daar geen storende objekten zijn  in een omgeving van ca. 20cm die valse magnetische velden kunnen afgeven, deze verminderen de accuratesse van het kompas. ( zie ook het deel Handmatige correctie )

Waarom zijn segmenten in de display zichtbaar en verdwijnen ze ook niet als ik op "off" druk ?
Dit kan veroorzaakt worden door het drukken op een van de knoppen tijdens bv het vervangen van een batterij. Wanneeer het kompas op tafel ligt en de batterij wordt in de houder gedrukt kan het voorkomen dat daardoor een of meer van de knoppen wordt ingedrukt waardoorhet display "blijft hangen" in de opstartmodus. Om de situatie op te lossen dient de accu-adapter kabel verwijderd te worden en daarna minstens 5 minuten wachten alvorens hem weer te plaatsen.
Na elke wisseling van de back-up  batterij dient het kompas opnieuw gekalibreerd te worden.

Waarom gaat mijn kompas uit onder het rijden ?
Wanneer het kompas gedurende 10 minuten geen koerswijziging registreerd van minstens 15° komt de  "auto shutoff" schakelaar in werking.  Deze voorziening dient om stroom te besparen wanneer U vergeet het kompas uit te zetten. Immers, geen beweging zal meestal inhouden dat U de wagen heeft geparkeerd, hoewel zo'n situatie zich natuurlijk ook kan voordoen in een file of op een kaarsrechte lange weg.

Wat te doen als er na een batterijvervanging niets gebeurd ?
Het komt soms voor dat een batterij niet direct contact maakt met de elektronica, verwijder de batterij en wacht 5 minuten voordat U hem weer terugplaatst. Gebeurt hetzelfde weer neem dan een verse en nieuwe batterij.

Hoe moet ik een kompas afstellen?
Plaats het kompas op de plek waar het zal zitten in het gebruik.
Zoek een locatie waar U ongehinderd en zonder anderen te hinderen een volledige cirkel kunt draaien.
Druk op "on" en vervolgens ca 2 seconden op "Set", de kompasnaald gaat nu lopen. Rijdt nu een volledige cirkel.
Na voltooing van het rondje dient U weer op "setup" te drukken en vervolgens geeft de display "setup done" weer.
De geheugenchip in het kompas heeft de afwijkingen van het voertuig geregistreerd en zal nu een gecorrigeerde weergave,  afgesteld op Uw voertuig aangeven.
 

Kan het kompas buiten de auto afgesteld worden?
Nee,
voor een correcte richtingsaanduiding moet het kompas eerst in de auto geinstalleerd worden voordat het ingesteld
(gekallibreerd) kan worden. Dat is nodig om juist voor die plek de storende magnetische velden te kunnen meten en ze in de berekeningen van de microprocessor te kunnen verwerken.  De gevonden gegevens worden daarna opgeslagen en automatisch ingesteld bij gebruik binnen de auto.

Waardoor verliest mijn kompas zijn instelling ?
Verschillende oorzaken kunnen de reden zijn van een onjuiste aanduiding.

  1. De stroom is uitgevallen of de batterij is vervangen.
  2. De batterij is bijna leeg..
  3. Het kompas heeft een( tijdelijk) sterk magnetisch veld ontdekt bijvoorbeeld door spoorrails, bovengrondse stroomdraden grote metalen constructies of dergelijke . 
  4. De instellingsprocedure is niet geheel voltooid of niet goed afgesloten.

Probeer het kompas opnieuw af te regelen. Als het nog steeds geen goede aanduidingen geeft dient U de batterij te vervangen en de instellingsprocedure opnieuw uit te voeren.

Wat is kompas kalibratie en waarom moet dat?
Het kalbreren van het Kompas is het proces dat in onze digitale kompassen wordt gebruikt om de verstorende magnetische velden van de auto te scheiden van het natuurlijk magnetisch veld van de aarde. Zonder deze afstelling zou het kompas alle magnetisme beschouwen als natuurlijk en zodoende een totaal verkeerde richtingsaanduiding geven.

Wat is nodig om mijn kompas correct te kalibreren?

  1.  Elk digitaal kompas moet gekalibreerd worden na de eerste plaatsing, maar ook na het vervangen van de batterijen, na verplaatsing in de auto of naar een andere auto
  2. Alle digitale kompassen moeten ook opnieuw gekalibreerd worden wanneer in de auto nieuwe producten ( stereo, luidsprekers e.d.) worden aangebracht.
  3. Indien U altijd rijdt met bv de stereo installatie aan en/of met dimlichtenf dient U deze aan te zetten voordat U met de afstelling begint.
  4. Het is niet aan te raden met de afstelling te beginnen wanneer U in de omgeving bent van hoogspanningskabels, stalen constructies of spoorbanen of grote luidsprekers.

Waarom krijg ik verkeerde richtingsaanduidingen na afstelling van het kompas?
Uw kompas kan ontregeld  zijn door magnetische verstoringen van elektronische apparatuur of metalen objekten in of rond de auto.
Zorg eerst dat het kompas minstens 20 cm weg is van enig magnetisch veld in de auto ( GSM, spiegel, luidsprekers e.d.)
Nadat het kompas correct is geplaatst dient U na te gaan of het "signaal-verstorings alarm" in de display knippert. Als dat zo is betekend dat dat er nog steeds teveel magnetisme in de omgeving van het kompas is. Wanneer het ikoon na enkele minuten rijden nog steeds aanwezig is dient U het kompas opnmieuw te kalibreren.
Incorrecte aanduidingen kunnen ook duiden op een niet complete of verkeerde kalibratie, opnieuw doen dus.
Lees voor alle zekerheid nog even de gebruiksaanwijzing na.

Mijn  digitaal auto-kompas geeft een error code?
Een error code is een indicatie voor een lege batterij of een verkeerde aansluiting ervan. Vervang de batterij door een nieuwe. Als het probleem desondanks blijft en de error code blijft staan gelieve U contact met ons op te nemen.  Telefoon 0320-282188, e-mail info@defotopagina.nl

Waarom veranderd de display op mijn kompas nooit ?
U moet de beschermfolie op de display nog te verwijderen,

Waarom zie ik twee displays door elkaar?
U moet de beschermfolie op het display nog verwijderen.

Ik wil mijn kompas inbouwen.
Wanneer U daaraan durft te beginnen is het van groot belang op het volgende te letten

 1. Check eerst met het gekalibreerd kompas of er op de   
      plaats waar U het wilt plaatsen een juiste richting wordt
      aangegeven zonder "magnetisch alarm"

2.   Blijf altijd het aanstekersnoer gebruiken, verbindt de
      kabels van de auto-accu
aan
de polen van de aansteker
      adapter aan het meegeleverde autsnoer, dus sluit het
      kompas niet rechtstreeks aan op de auto accu
want een
      hogere spanning dan 12v zal Uw kompas verbranden!!

Handmatige correctie

Wanneer U vindt dat de aangegeven waardes van het kompas niet de juiste zijn, en U kunt na een evt. herinstelling nog steeds geen goede richtingsaanduiding zien, is het mogelijk
om bij de modellen Silver38 en Alti20 de correctiemodus om het kompas op de geografische Noordpool te richten nu te gebruiken om een handmatige correctie in het geheugen in te voeren.
Bijvoorbeeld: het kompas (op de plaats die U ervoor gekozen
heeft)  geeft NE 79° aan, en U weet dat de juiste richting NE 74° zou moeten zijn.
Kies met de setup knop de modus voor het corrigeren van de meting en voer de correctie van -5° in, na afsluiting van de setup zal het scherm de richting NE 74° weergeven.
Zo kunt U hardnekkige afwijkingen door permanente magnetische verstoringen opheffen.