rechterkant
        Mouse-over voor
           start en stop
spacerenvelop
Geachte bezoeker,
welkom op onze site.

Orders onder € 10.00 kunnen alleen geleverd worden met een bijdrage van € 2.50 in verzending en verpakking.

Dit geldt alleen voor postlevering. Voor pakjes gelden andere regels, zie daarvoor de uitleg bovenaan deze pagina.
maand actie studio
aanbieding
maand aktiealarm licht
Alarm Lamp met 16 felle Led's.
 lichtbox 10 x 15
Lichtbox, plat, 10x15cm daglicht.
gereedschap accu
Vervangende accu's voor gereedschap.
filters
Ruime collecie filters, ringen, adapters, zonnekappen enz.
 batterij laders
Laders voor alle soorten accu's
proj.lampen
Optische lampen.
Led Lenser
Led Lenser lampenBatterijen van A tot Z verklaard.
 

A-B-Ceetje
Aan electriciteit zijn een paar wetten verbonden: we hebben ze vroeger op school moeten leren en
zijn ze uiteraard (als we ze al begrepen) gelijk daarna weer vergeten. Daarom nog een keer
We nemen als voorbeeld een 6 volt 2Ah  ( 2000mAh) accu 
Watt = Volt  x  Ampere,   6 x 2 = 12watt
Volt = Watt  : Ampere,    12 : 2 = 6v
Ampere is dan watt gedeeld door volt,  12 : 6 = 2Ah
Weerstand is Volt : Ampere,  6 : 2 = 3 Ohm
Volt= Ampere x weerstand, 2 x 3 = 6v
Ampere=volt/weerstand en Weerstand=Volt/Ampere
Weerstand=3
6v : 2Ah
Watt=12
12=6v x 2Ah
Voltage= 6
6v =12w : 2Ah
Vermogen= 2Ah
 (2000 mAh )
2Ah =12w : 6v
Alkaline
Zink-Mangaan Dioxide, primaire batterijen. Ze zijn overal verkrijgbaar en beter dan Zink-kool batterijen.
Ze leveren 1.5 volt spanning en hebben een tamelijk hoge interne weerstand. In principe zal elke goede
alkaline batterij van een goede fabrikant 5 x meer stroom leveren, en dus 5x langer meegaan als elke
andere zink-kool batterij

Anode
De anode bestaat uit een metaal dat de elektronen levert. Als ze hun werk hebben gedaan, komen de
elektronen bij de cathode weer binnen.  Binnen in de batterij worden de plus- en de minpool van elkaar
gescheiden door een elektrolyt (een ingedikte zoutoplossing).De separator vormt een reservoir voor de
elektrolyt en isoleert de anode en de cathode, zodat de chemische reactie niet in eens op kan treden
 
Batterij
Een batterij is een elektrochemische cel die de chemische energie die ligt opgeslagen in de
bestanddelen omzet in elektrische energie. De chemische reactie heeft alleen plaats als de stroomkring
gesloten is.
Er zijn twee verschillende soorten batterijen: primaire en secundaire.
De chemische reacties die optreden in primaire batterijen zijn onomkeerbaar. Met als resultaat dat de
opgeslagen energie slechts n keer verbruikt kan worden. Daarna moet de batterij worden gerecycled.
De chemische reacties die in secundaire batterijen optreden zijn daarentegen wel omkeerbaar.
Deze batterijen zijn oplaadbaar en kunnen vele keren opgeladen en ontladen worden, voordat ze de
mogelijkheid tot energie-opname en -afgifte  verliezen.
Als een chemisch reactie elektriciteit creert , hoe wordt er dan een chemische reactie gecreerd?
De chemicalin die gebruikt worden in batterijen laten elektronen los (oxidatie) f nemen elektronen op
(reductie). Om een reactie te krijgen, moeten een chemie die elektronen loslaat en een chemie die
elektronen opneemt samenkomen en hun deeltjes uitwisselen. Wanneer dit proces optreed, geven de
elektronen een bepaalde hoeveelheid energie, dit hangt af van de snelheid van de reactie.
Hoe sneller de reactie, hoe hoger het voltage.
Batterij Pack
Een set oplaadbare batterijen in serie/ paralell/ of in een combinatie daarvan geschakeld dat in z'n geheel
in een toestel geklikt worden kan om daarvoor de stroom te leveren.
Met een beetje geduld en vakmanschap kan zo'n set vaak geopend worden om de defecte batterijen te
vervangen. zie ook "Hoe moet ik..."

Batterijen vervangen
Vervang altijd alle batterijen, ook als U ze meet en vaststeld dat er bv in 1 of 2 nog wel 50% capaciteit
aanwezig is.  Gebruik die halfvolle batterijen dan in apparatuur waarin maar 1 of 2 batterijen nodig zijn,
maar vervang er niet 2 in een set van 4.  Die twee nieuwe zijn nl. net zo snel leeg als die twee oude die U
liet zitten.
Sluit nooit batterijen van een verschillend systeem ( chemisch ) of verschillende voltages op elkaar aan.
 De poling van zwakste batterij zou omgeschakeld kunnen worden waardoor ze zou kunnen gaan lekken,
en minstens Uw apparatuur ( elektronica ) beschadigen.
Kijk bij de vervanging of de batterijcontacten in het apparaat schoon zijn en reinig die eventueel.
Let zeer goed op de plus- en min  poling, plaats de batterijen zoals vaak aangegeven in het batterijvak.
Het dopje aan de + kant, of het rode draadje,  de platte onderkant is de - pool, of het zwarte draadje.

Soms zal bij het vervangen van oplaadbare batterijen niet meer de oorspronkelijke capaciteit gekocht
kunnen worden omdat die (lage capaciteit) batterijen in de loop der jaren zijn opgevolgd door veel
"sterkere" modellen, dus met een (veel) hogere capaciteit.
Veel mensen vragen zich dan af of je wel zonder problemen voor de toepasingsapparatuur 1100mAh
batterijen kunt vervangen door bv 1800 of 2500mAh batterijen.
DAT KAN zonder enig voorbehoud mits dezelfde spanning (volt) door die batterijen worden geleverd. .
Er zijn echter wel enkele positieve en minder positieve gevolgen.
Positief:  kon je voorheen met de 1100mAh batterijset bv. 6 uur "werken" dan zul je met de nieuwe
batterijset bij 1800mAh 70% meer gebruikstijdstijd hebben, en met 2500mAh zelfs 130% !
MINDER Positief:  bij gebruik van hetzelfde laadsysteem duurt het ook minstens 70% (of 130%) langer
voor de batterijen weer volgeladen zijn.
 

Capaciteit
ook wel
mAh

Geeft het vermogen aan van de te leveren stroom (A) in een bepaalde tijd ( uren -h) .
Wordt gemeten in mAh (milli Ampre x h (uren) of:    1000 x groter = Ah, (Amp x uren) .
Deze waarden worden minder (lager) als de batterij zeer hoge stromen moet leveren    (bv. als de batterij snel moet werken zal hij door de interne weerstand minder stroom  leveren dan hij nominaal zou moeten kunnen).
Bedenk dat  10 Ah bij 12 volt het dubbele aan energie is als 10 Ah bij  6 volts.
De berekening van de hoeveelheid energie in een batterij is Volt x Amp x uren

En nu in gewone mensentaal:
Uw camera, radio, zaklamp of GSM, kortom een apparaat verbruikt bijvoorbeeld 50mAh per opname (camera), per uur spelen (radio), per branduur  (zaklamp) of per standby-uur  (GSM).
Er zit een batterij in dit apparaat  van (weer als voorbeeld) 1000mAh oftewel 1 Ah.

Dit  vermogen van 1000mAh van de batterij delen we door die 50mAh stroomverbruik.
Dus 1000 gedeeld door 50 is  20. U kunt dus 20 opnames maken met de camera, of 20 uur luisteren
naar de radio, of  20 uur schijnen met de zaklamp enz.
Let op: alles wat U intussen aan extra stroom verbruikt, het LCD-scherm staat aan, U flitst, de radio staat extra hard of U belt of wordt gebeld met de GSM verbruikt extra stroom en benvloedt dus de gebruiksduur.
Bij elke opname flitsen, het toestel en het LCD scherm aan laten  enz. zal bv. 50mAh extra verbruiken,

dus U kunt maar 10 opnames maken.
Hoe hoger de capaciteit van een batterij is des te beter voor U als gebruiker!
Er wordt constant door de fabrikanten gesleuteld aan hun produkten. Steeds moderner technologie stelt
hen in staat steeds meer stroom in een batterij te stoppen,  de energiedichtheid neemt toe.
Dit is NOOIT schadelijk voor de apparatuur, integendeel het is voor U als gebruiker ideaal.
U kunt daardoor gewoon meer foto's maken, langer spreken of luisteren enz.
cathode
 Elektriciteit bestaat uit een stroom elektronen, die als gevolg van een spanningsverschil van de negatieve elektrode (minpool-Cathode) naar de positieve elektrode (pluspool-anode) vloeien. Een en ander is het gevolg van een chemische reactie tussen de materialen waaruit de batterij is opgebouwd. De stroom elektronen komt uitsluitend op gang indien de batterij in een gesloten circuit is opgenomen.
 
Cel
Een enkele batterij ook wel cel genoemd.  Oorspronkelijk werden meerdere cellen met elkaar verbonden en vormden dan een batterij van cellen. Een  12 volt auto-accu is gemaakt van  6 x 2 volt cellen in serie geplaatst.
Het woord batterij stond oorspronkelijk binnen het leger voor een reeks in gelid opgestelde stukken geschut.

Chemische
samenstelling

Batterijen verschillen niet alleen van constructie, ze verschillen ook in chemische samenstelling om energie te verzamelen. In oplaadbare batterijen kan de chemische reactie omgedraaid worden. Met andere woorden: elektrische spanning kan terug in de batterij gestopt worden, door de actieve materialen weer op te laden, zodat de batterij weer opnieuw gebruikt kan worden. De meest voorkomende oplaadbare batterijen zijn:
NiCAD batterijen, NiMH batterijen, Li-ion batterijen en Lood batterijen.
 
electrodes
Het "dopje" aan de bovenkant (PLUS) van de batterij zit vast aan de kathode, aan de platte onderkant (MIN) is de negatieve anode verbonden.  In een auto-accu is het lood de anode en zwavelzuur ( batterijzuur) het elektrolyt, lood dioxide is dan de kathode.  In een NiCd, Nickel-Cadmium, batterij vormt  Nikkel de anode en Cadmium de kathode.
Electroliet
De geleidende stof tussen de twee elektroden van een batterij wordt het elektroliet genoemd. Meestal een beetje water en heel veel nare chemicalin.
In zogenaamde droge batterijen is de elektroliet meestal een pasta die niet meer kan uitlekken en die is opgesloten in kunststof, waarna het geheel in een luchtdicht metalen omhulsel wordt verpakt.
Het is zeer verstandig dit omhulsel intakt te laten.

Geheugen effekt
Als je oplaadbare NiCad batterijen steeds oplaadt voordat ze helemaal echt leeg zijn ontstaan er kristallen op de elektrode van de batterij. Hoe vaker je dit doet des te dikker wordt de samenklonterende laag kristallen. Het gevolg is dat de beschikbare hoeveelheid energie steeds kleiner wordt. Je kan dergelijke batterijen nog wel oppeppen door ze met behulp van een electronisch ontlaadapparaat enkele malen te ontladen en daarna weer te herladen, maar echt nieuw krijg je ze toch niet meer. Oplaadbare NiMH batterijen hebben minder of geen last van dit vervelende geheugeneffect. Je kunt deze op elk moment laden( bv om er zeker van te zijn dat je voor deze dag voldoende energie bij je hebt.). De nieuwste telg aan het oplaadfront, Li-ion heeft naar zeggen helemaal geen last meer van geheugenvorming.

Nicad is de laatste tijd onder het geweld van NiMH en Li-ion een beetje in het verdomhoekje gekomen. Voor veel gebruikers blijft het echter een ideaal werkpaard waarmee je niet al te voorzichtig hoeft om te gaan, en
( zeker als het dagelijks gebruikt en geladen wordt) waarvan je langer plezier kunt hebben dan van een gelijke NiMH set.
Voor handgereedschappen is het zonder meer aan te bevelen, omdat je kan blijven boren, hoeveel vermogen je ook aan de batterij onttrekt. NiMH wordt te warm, en zal dan door de thermische beveiliging uitgeschakeld worden.

Gehoor batterijen
Meestal zink-lucht batterijen. In sommige gehoorapparaten kunnen ook zilver-oxide horloge batterijen gebruikt worden, ze zijn duurder dan zink-lucht maar hebben daarentegen een geringere zelfontlading. De zelfontlading van zink-lucht is vrij hoog en begint zodra het zegel verbroken is en de zuurstof instroomt..

Een zeldzaam verschijnsel doet zich bij gehoorbatterijen voor.
Internationale afspraken hebben ertoe geleid dat de maat van de gehoorbatterij wordt aangegeven door een kleurcode. Van Afganistan tot Zimbabwe hoef je dus alleen maar om oranje of blauw te vragen om de goede batterij te krijgen.
 
Gesloten of onderhoudsvrije
loodaccu

De traditionele natte auto accu met z'n 2 volt cellen is de meest bekende toepassing van een oplaadbaar systeem, en daarmee ook een voorbeeld van hoe je met accu's zou moeten omgaan. Elke dag laden en verbruiken, eens in de zoveel tijd een beetje accuzuur erbij en karren maar. Toch zijn ze na 3~5 jaar op en moeten ze vervangen worden.

Een afgeleide, maar nu in "droge " vorm is de gesloten of onderhoudsvrije loodaccu. De elektroliet is in gel-vorm en wordt geabsorbeerd door de glasfibermat, terwijl de anode en kathode een grotere ruimte hebben gekregen
Hoewel de produktie duurder is gaan deze batterijen veel langer  mee dan de "natte" cellen.
Ze moeten wel altijd geladen zijn, ook als ze opgeslagen staan. Minstens 1 a 2 keer per jaar aan de lader. Ze hebben een matige zelfontlading. Wanneer ze op een warme plek staan of gebruik worden moeten ze vaker geladen worden.
Ze kunnen in alle posities gebruikt worden, maar het laden moiet altijd rechtop staand gebeuren. Dit omdat er bij de lading intern gassen kunnen worden geproduceerd    Kijk ook op deze pagina bij ventileren.

Horloge batterijen
Horloge batterijen zijn vandaag de dag meestal van zilver oxide, een enkeling nog  van alkaline. Hoewel het makkelijk is als de iec code bekend is, (staat er meestal op ) is ook de maat een goede basis om de juiste batterij te vinden.

Zilveroxyde knoopbatterijen hebben heel lang een constante spanning en hebben daarnaast een hoge capaciteit. Ze gaan dus langer mee. De tijdsaanduiding van een horloge moet immers altijd betrouwbaar zijn. Als je van plan bent een horloge voor langere tijd weg te leggen is het raadzaam het knopje uit te trekken, het horloge staat nu stil en de batterij blijft gespaard voor later gebruik.
Er zijn twee soorten horlogebatterijen: Low-drain en High-drain. Low-drain is geschikt voor analoge horloges
(wijzers) en eenvoudige digitale horloges (cijfers) die geen extra funkties hebben, en dus alleen maar een regelmatige stroomafname hebben.  High-drain batterijen zijn voor digitale horloges die veel extra funkties hebben zoals verlichting, timer enz. De batterij moet in dit geval pieken in de stroomafname kunnen leveren en toch een lange levensduur hebben.

Het is in principe mogelijk om een horlogebatterij te verwisselen, je moet dan wel de beschikking hebben over het juiste gereedschap,en weten wat je doet. Een keertje uitschieten met verkeerd gereedschap levert in het minst een kras op, gebeurt zoiets in het binnenwerk dan beschadig je misschien het horloge voorgoed. Gewoon oppassen dus.

inwendige weerstand.
Als een batterij is aangesloten op een circuit en begint te werken zal het stroomverbruik in dit circuit in omgekeerde evenredigheid met de inwendige weerstand van dit circuit samen met de inwendige weerstand van de batterij zelf tot ontlading van de batterij leiden.
Als die stromen hoog zijn wordt de batterij warm. Als de stromen te hoog zijn en er sprake is van een al dan niet gecontroleerde kortsluiting wordt de batterij gloeiend.
 
Kwik batterijen
Het waren goede batterijen, die kwik uitvoeringen. Ze zijn er niet meer, mag niet meer gemaakt worden vanwege de enorme risicos's van kwik in het milieu.   Jammer voor heel veel "oldtimers" onder de camera's en meters.
Sommige kwikbatterijen  werden vervangen door zink-lucht uitvoeringen.
 
Laden
Oplaadbare batterijen worden geladen met gelijkstroom. Pluspool aan pluspool.
Het voltage (spanning) waarmee wordt geladen moet altijd ca 10 ~ 15 % hoger zijn als de te leveren spanning van de batterij of het pack.
De laadstroom (Amp) is gelimiteerd en moet worden uitgeschakeld als de batterij vol is. Automatische laders meten de cel en benoemen deze 'vol' wanneer het voltage hoog genoeg is, wanneer de inwendige weerstand een bepaald niveau bereikt, of wanneer een bepaalde temperatuur gemeten wordt.
Elke goede batterijlader wordt gemaakt voor een specifieke batterij of batterijen
Er wordt dan gemeten welke batterij in het station zit, de laadstroom en het voltage wordt dan voor dit station bepaald en gaande het laadproces voortdurend gecontroleerd en eventueel bijgestuurd.
Geen lader mag langer actief zijn als 16 uur, tenzij ze ontworpen zijn om dat wel te kunnen, door bv. naar trickle, druppel of onderhoudslading over te schakelen. 3 Woorden voor hetzelfde begrip.
Onderhoudsvrije loodaccu's kunnen jaren aan deze zgnd druppelladers verbonden zijn, voor NiMH en NiCad is het toch raadzamer om ze na een paar dagen los te koppelen.

Als vuistregel voor een lader geldt: Laadstroom mag max. 10~15% van de nominale batterijcapaciteit zijn. Dus cel 2000mAh = laadstroom 200 ~ 300mAh.
Een volle lading zal dan max. 1.4 x de nominale batterijcapaciteit duren omdat door de inwendige weerstand een gedeelte van de laadstroom wordt omgezet in warmte ipv in energie..
Voorbeeld:  een NiMH penlite 2000mAh vraagt een laadstroom van 2000 x 12% = 240mAh.   2000 gedeeld door 240 maal 1,4 = ca 12 uur.

Moderne processor gestuurde laadsystemen, zoals onze GP,  Varta en Powercell laders wijken van de bovenvermelde  basissystemen af. De lading wordt puls voor puls in zeer hoge stromen toegediend, voortdurend worden metingen en bijsturingen gedaan, en zelfs NiMH accu's van2 Amp. kunnen al binnen 2 uur vol geladen worden, zonder dat ze daarvan schade ondervinden.
Wij verwachten dat naarmate de techniek van de NiMH en Li-ion cellen verder ontwikkeld wordt de prestaties van zowel de laders als de batterijen nog fors zullen kunnen toenemen.

 Zijn alle laadstations hetzelfde?
Wie secundaire of oplaadbare batterijen wil gebruiken, moet een laadstation hebben.
Er bestaan twee soorten laadstations. De ene soort ziet eruit als een superstekker die men rechtstreeks in het stopcontact kan steken; de andere soort is een tafelmodel dat via een kabel op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. De tafelmodellen zijn vaak veelzijdiger dan de stekkermodellen. De functie "ontladen" is niet nuttig voor de NiMH-batterijen. Wat daarentegen belangrijker is, met name voor de snelle laadstations, is de functie "druppelsgewijs opladen" die automatisch start op het einde van het oplaadproces. Dankzij deze functie wordt het automatisch ontladen gecompenseerd. Met behulp van dit systeem kun je batterijen "gebruiksklaar" bewaren in het laadstation zonder risico dat ze beschadigd zullen worden. De functie "automatische stop" is eveneens interessant voor de snelle laadstations: deze functie schakelt automatisch het apparaat uit van zodra de (ingestelde) tijd verlopen is of het opladen volledig is. Dat beschermt de batterijen tegen oververhitting wanneer men ze in het laadstation zou vergeten, maar dat belet niet dat ze ontladen.
Het is van belang dat het laadstation aan de batterijen aangepast is. Het is beter nikkel-metaalhydridebatterijen op te laden met een laadstation dat voor dit type batterijen geschikt is (andere laadstations doen er veel langer over!). Er bestaan vandaag de dag wel laadstations die geschikt zijn voor NiCd-batterijen zowel als voor NiMH-batterijen en zelfs oplaadbare alkalinebatterijen.

Li-Ion Batterijen
Nieuwste systeem in oplaadbaare cellen. Werd direct veel toegepast in GSm telefoons en digitale video- en fotocamera's.  Lichtgewicht,  een Li-ion batterij weegt ca de helft van een vergelijkbaar NiMH pack.  Basisspanning altijd 3,6 volt per cel.   Lithium-Ion batterijen genereren energie, doordat Lithium ionen op en neer bewegen tussen de beide polen. De anode van dit type batterij is gemaakt van Lithium ionen die worden opgelost in koolstof. De cathode wordt gevormd door Lithium-Cobalt-oxide of Lithium-Manganese-oxide en de elektrolyt wordt door Lithium zout. Hoge capaciteit en voldoende geheugenvrij.
Wanneer de batterij voor langere rijd niet gebruikt zal worden kan ze gewoon worden weggelegd  en aan de zelfontlading overgelaten worden, zonder nadelige vevolgen voor de cellen.  Dit in tegenstelling tot Nicad die . eerst ontladen moet worden.

Lithium munt of
knoopcellen

Zijn er in alle maten en toepassingsgebieden. Bij ons vindt U een aantal Lithium- Mangaan knoopcellen  in maten en toepassingen, waarvoor ook nog Zink-Mangaan alkaline cellen worden verkocht.   Lithium batterijen hebben een hogere capaciteit en spanning als de alkaline uitvoeringen.   Lithium batterijen zijn NIET oplaadbaar.  Basisspanning 3 en 3.6 volt per cel.   De hoeveelheid lithium in consumentenbatterijen is altijd minder is als 0.5 gram. In Uw autosleutel, fietscomputer, elektr. zakagenda, overal kom je ze tegen.
Ze kunnen hoge en lage temperaturen beter aan als de alkaline batterijen. van minus 50 tot plus 60 graden Celsius.
Lithium heeft een zeer lage zelfontlading, en de tweede genaratie batterijen die U ni bij ons kunt kopen hebben een uiterste verkoopdatum van 2012 en verder.
 
Lood batterijen Lood-zuur batterijen worden al zo’n 100 jaar gebruikt in verschillende toepassingen, zoals in auto,  back-up power voor netstroom en ook in motoren en heftrucks. De lage kosten, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de oplaadbare lood-zuur batterijen hebben bijgedragen aan het succes. Hoewel ze veel gebruikt worden en goedkoop zijn, hebben lood-zuur batterijen een lage energie dichtheid. Dit betekent hoe hoger de energie eisen, hoe groter en zwaarder de batterij. Lood-zuur batterijen bestaan uit een Lood-dioxide cathode, een sponsachtige Loden anode en een elektrolyt van een zuur oplossing. Deze zware metalen maken hem giftig en onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu.
Milieu
De gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval, dat aanleiding geeft tot uitstoot van giftige zware metalen (kwik, look, cadmium, zink, nikkel) in het milieu. Wanneer die zware metalen via het milieu in de voedselketen terechtkomen, kunnen ze erg schadelijk zijn voor mens en dier. Deze stoffen zijn immers vaak kankerverwekkend en kunnen aan de basis liggen van allergien, van verstoring van het voortplantingssysteem en ze kunnen ook zenuwstoornissen veroorzaken.
De productie van de batterijen ligt eveneens aan de basis van milieuvervuiling met zware metalen. De productie van batterijen vereist veel energie (veel meer dan de energie die de gemaakte batterij levert bij gebruik) en een grote hoeveelheid niet hernieuwbare grondstoffen.
Batterijen zijn niet duurzame voorwerpen (behalve de oplaadbare batterijen).
 
NC of  NiCad
Nikkel Cadmium batterijen. Oplaadbaar. Het oertype van de oplaadbare consumentenbatterij. Voor sommige toepassingen nog steeds het enig bruikbare systeem.
Er zit behoorlijk wat cadmium in en tegenwooordig weten we dat we dat niet meer zo maar in de vuiilnisbak  kunnen gooien. Er wordt de laatste jaren nogal behoorlijk afgegeven op Nicad batterijen, met name het geheugeneffect stelt de batterij in een kwaad daglicht.  De grootste boosdoener is eigenlijk niet de batterij, maar de klant , die de batterij verkeerd gebruikt of de verkoper die de klant niet of verkeerd voorlicht. De enige vuistregel is dat Nikkelcadmium geladen moet worden als het voltage onder 1.1 valt, en meer hoef je eigenlijk niet in de gaten te houden.
NC cellen kunnen hoge stromen leveren.  Ze worden niet gauw te heet tijden het gebruik.
Ze kunnen makkelijk zeer snel geladen worden.  Met verstand gebruikt kunnen ze makkelijk ouder worden dan NiMH cellen !!  Spanning 1.2 volt, die redelijk constant tijdens de ontladingscyclus blijft.
Nikkel-Cadmium batterijen bevatten Nikkel-hydroxide in de cathode, Cadmium in de anode en een Potassium-hydroxide in de elektrolyt. Ze worden overal in gebruikt van audio-video en communicatie middelen tot oplaadbaar gereedschap en speelgoed. Nikkel-Cadmium batterijen hebben een snelle laaddtijd, goede ontladingseigenschappen en een hogere energie dichtheid dan andere vormen van oplaadbare  batterijen, maar ze zijn wel duurder. Een nadeel van dit type batterijen is toch wel het geheugeneffectd dat optreedt wanneer de batterij verkeerd gebruikt en geladen wordt (verschillende malen op hetzelfde niveau opladen bv.)  De batterij "onthoudt" dit niveau en moet geladen worden als dit niveau bereikt is, terwijl veel van de capaciteit niet gebruikt is. Net zoals Lood, is het Cadmium in deze batterijen slecht voor het milieu.
Vanwege Europeesche regelgeving moet het gebruik van Ni-CD cellen teruggebracht worden,
veel Ni-CD batterijpacks zijn of worden daarom vervangen door Ni-MH packs.
Deze Ni-MH packs kunnen overigens gewoon geladen worden met de laders of in de apparatuur
waamee / waarin eerder de Ni-CD cellen werden geladen.
NiMH  
De ontwerpers hebben de laatste decennia steeds kleinere, lichtere elektronische producten gemaakt, waardoor ook de vraag naar kleinere en toch sterkere batterijen toegenomen is. Nikkel-Metaal Hydride batterijen hebben aan deze vraag voldaan, door twee keer zoveel energie en meer dan drie keer zoveel capaciteit als de Nikkel-Cadmium batterijen, van dezelfde vorm, te bieden. Ook zijn de Nikkel-Metaal Hydride duurzaam en hebben ze een snelle laadtijd. De NiMH battterij bestaat uit een cathode van Nikkel-hydroxide, een anode van een waterstof absorberende legering en een elektrolyt van Potassium-hydroxide. Net als bij NiCad  zijn NiMH batterijen (maar in in geringer mate) onderhevig aan het geheugeneffect,  Ze zijn duurder dan Lood-zuur en Nikkel-Cadmium batterijen, maar ze zijn daarentegen wel minder slecht voor het milieu.  Voor de meeste gebruikers toch wel   makkelijker om mee te werken dan met de Nicad systemen.  Per cel kan er meer stroom in dan in een Nicad batterij, voor penlite (AA) is dat momenteel al 3x meer.
Ze zijn minder milieubelastend dan NC.            Zoals gezegd, hebben ze  een hoge capaciteit.
Minder gevoelig voor geheugeneffekten.         Met de nieuwste
laders nu ook snelladen..
Kunnen met ouderwetse NC snelladers geladen worden,

Zet er dan wel een timer op zodat de cellen niet kapot branden.

Ze vervangen in bijna alle gevallen de niet meer leverbare Ni-CD batterijen
Sinds 2008 zijn er nu ook zgnd. batterij-accu's leverbaar, deze 2e generatie NiMH cellen hebben
een aanzienlijk lagere zelfontlading ( circa 15% per jaar) dan de normale NiMH cellen ( ca. 100%
in 4 maanden) terwijl ze met de gebruikelijke standaardladers geladen kunnen worden.
Snelladers kunnen voor deze nieuwe NiMH accu's niet worden gebruikt, tenzij het een geavanceerd
model is met zowel temperatuur- als Delta V afschakeling.
Oplaadbaar
Zijn oplaadbare batterijen geschikt voor alle toepassingen? Kan men de wegwerpbatterijen in alle apparaten door oplaadbare batterijen vervangen?
Oplaadbare batterijen kunnen tot duizendmaal opnieuw hergeladen worden en zijn perfect geschikt voor transistorradio’s, speelgoed met afstandsbediening, cassetterecorders, radio’s, elektronische spelletjes,... Ze leveren een spanning van 1,2V (tegenover 1,5V voor wegwerpbatterijen). Dat is prima voor de meeste huishoudelijke toepassingen, maar onvoldoende voor bepaalde apparaten, zoals camera’s, medische instrumenten e.a.. De opnieuw geladen batterijen ontladen zichzelf langzaam (dit verschijnsel heet zelfontlading en verklaart waarom de oplaadbare batterijen altijd leeg verkocht worden). Ze worden afgeraden voor apparaten die weinig energie verbruiken (bijv. afstandsbediening, uurwerken,...) of die maar sporadisch worden gebruikt (bijv. zaklampen, rookdetectors,...) want het energieverlies door zelfontlading zou groter zijn dan het energieverbruik. Oplaadbare batterijen mogen evenmin gebruikt worden in speelgoed waarop vermeld staat dat ze niet gebruikt kunnen worden met oplaadbare batterijen, want dat zou tot beschadiging van het speelgoed of de batterijen kunnen leiden.
Paralelle schakeling
Is de verbinding van gelijke cellen plus aan pluspool en min aan minpool.
De spanning oftewel het voltage blijft dan hetzelfde als van een enkele cel, de stroom (capaciteit ) wordt de som van het gehele pakket. Ongeveer.
m.a.w. 6 Penlite cellen van 1.2 volt en 750mAh parallel geschakeld leveren dus : 1.2 volt en 4500mAh
Kijk ook op deze pagina bij serieschakeling
Primaire batterijen Alle niet oplaadbare batterijen.    Proberen ze toch te laden kan behoorlijk fout lopen.
Recycling
Zijn materialen in batterijen te herwinnen?
Ja, oplaadbare en wegwerpbatterijen zijn recyclebaar, maar om gerecycled te worden moeten ze het selectief inzamelingscircuit volgen. Geen enkele batterij mag via het restafval worden verwijderd, noch in de natuur worden weggeworpen. Zowel de primaire als de secondaire batterijen zijn vervuilend.
Ze dienen te worden ingezameld, gesorteerd en vervolgens aan de aangepaste recyclebedrijven bezorgd.
Knoopbatterijen: het kwik wordt verwijderd en de metaalfractie gerecycled.
Oplaadbare NiCd- en NiMH-batterijen: het nikkel, het cadmium en de metaalfractie worden gerecycled.
Loodaccu’s: recycling van het lood.
Andere batterijen (saline en alkaline): warmtevalorisatie van de "lichte fractie" en herwinning  van het zink, het mangaan en de metaalfractie.
Secundaire batterijen
Oplaadbare batterijen.  Zoals GSM batterijen, Videopacks, camerapacks, telefoonaccu's, enz.
Ze heten zo omdat de actie van de batterij omkeerbaar is, zet je er een lamp op, dan maken ze licht en lopen leeg, en zet je ze op de lader dan dwingt de stroom de chemische reactie de andere kant weer op.
Serie schakeling
Cellen worden heel vaak in serie geschakeld om het voltage hoger te maken. de minpool wordt verbonden met de pluspool van de volgende cel, zo wordt een batterij!!   cellen gevormd die afhankelijk van het aantal cellen 2,4 3,6 en desnoods 120v.   zal leveren. Altijd met niet meer als de capaciteit van 1 afzonderlijke cel. Tegenwoordig noemen we zo'n set een "pack" als ze aan elkaar gesoldeerd zijn. Het blijft een set als ze in een batterijvak van een apparaat zitten, bv. flitser, camera, zaklamp enz.   Als je zelf een set of pack repareert of vervangt  vervang dan nooit 1 cel, maar altijd alle delen van het geheel.
Een set batterijen is zo sterk als de zwakste cel !!
soldeertabs
Als cellen worden samengevoegd, in serie of parallel of een combinatie ervan, moeten ze gesoldeerd of gepuntlast worden. Je kan niet zomaar met een grote bout een tijdje op de cel zitten rommelen tot er een beetje soldeer pakt, alle kans dat de cel kapot brandt van binnen. En niemand heeft thuis zo'n mooi puntlastoestelletje, speciaal voor batterijen gemaakt, want zo'n dingetje kost al gauw een paar duizend Euro.
Dus moeten er cellen gebruikt worden waaraan al een soldeerpin op soldeertab is vastgemaakt, zodat je de soldeer alleen nog maar aan de pin of tab hoeft te bevestigen. Zo krijg je verbindingen met weinig weerstand, en dat is ook weer beter voor de batterij.
Stroom
De Eenheid waarmee (een hoeveelheid) elektriciteit beweegt door een geleider
Uitgedrukt in Ampre. Het potentieel van de stroom wordt aangegeven in volt.
Hoe vreemd het ook lijkt, een zaklantaarnlampje vraagt een 5x hogere stroom als een lamp bij U thuis op het net. Immers een 25 watt lamp op het 230 volt net vraagt 0,11A, een lampje van 3 watt op een 6 volt batterij vraagt 0,5 A.
Daarom moeten verbindingen en snoeren ook minstens 5x beter en sterker zijn omdat door het lage voltage elke slechte verbinding een enorm verlies aan potentie tot gevolg heeft, terwijl door de hoge stromen grote warmte (weerstand) wordt opgewekt in de verbindingen.
Schone en goede contacten tussen batterij en apparaat zijn dus essentieel voor het goed functioneren.
Houdt batterij kontacten dus schoon. Met name de contactpunten van het apparaat of toestel. Schoonmaken / houden kan met een vlakgummetje, of een doekje met (niet agressief) oplosmiddel. Als de contacten roestig of aangevreten zijn dient een reinigingspen (glasfiber) gebruikt te worden. Schuurpapier is echt het laatste redmiddel. Je schuurt de coating weg, waardoor het vrijgekomen ijzer zal blijven roesten. Soms kan het handig zijn een slecht kontact te herstellen door een tipje soldeer aan te brengen. Wel opletten dat de hete bout geen plastic delen wegsmelt.

Vanwege de hierboven al genoemde hoge stromen en de warmte die dat oproept moeten soldeerpunten sterk en zuiver zijn. Let er ook op dat snoeren kort en zwaar  moeten zijn.
temperatuur en batterijen
Gewone batterijen houden van gewone temperaturen. Net als mensen werken ze niet lekker als het erg koud is, en als ze te warm worden gaan ze eraan dood.
Bewaren kunt U ze het best bij lage temperaturen, ten hoogste 25 , en droog. Heel fijn is luchtdicht in de koelkast. bij de groente op 8.   Van de consumentenbatterijen werken de lithium soorten in het breedste temperatuur scala, van minus 50 tot plus 60 graden Celsius.
Afgezien van de temperatuursinvloeden van buiten af is ook de inwendige temperatuur van grote invloed op de levensduur van batterijen. Een accu-boormachine of -grasmaaier met veel cellen in een kleine afgesloten ruimte die hard moet boren of maaien kan de in de cellen opgewekte inwendige weerstandswarmte niet afvoeren. Dat is zeer kwalijk voor de cellen, die als de buitentemperatuur ook nog eens hoog is op zo'n dag misschien wel 15% van hun levensduur  verbruiken.
NiMh cellen met hun hoge interne weerstand lopen dan nog meer risico dan  NiCad cellen.
UPS
Uninterruptible Power Supply Units. in het Nederlands  Ononderbroken stroom levering , zorgt ervoor dat computers gewoon blijven werken, zodat geen data of andere gegevens verloren gaan als de stroom hapert of uitvalt. Ze kunnen zo geprogrammeerd worden dat ze de systemen normaal afsluiten na enige minuten op noodstroom te hebben gedraaid.
De accu's ( onderhoudsvrij loodsysteem) van meestel 12 volt en capaciteit varierend van 7.2 tot 27 Ah, staan voortdurend onder laadstroom. Na ca 5 ~ 7 jaar zijn ze op, en moeten ze vervangen worden.
Ventiel
Wanneer een stroom  door een cel loopt kunnen er gassen geproduceerd worden. Bij fouten of te hoge stroomafname of laadstromen kan daardoor zo'n grote druk in de accu ontstaan dat deze vervormt, barst of explodeert. De meeste onderhoudsvrije lood accusystemen hebben een ingebouwd ventiel waardoor de gevormde gasdruk afgevoerd kan worden.
Dat is de reden waarom deze accu's wel in elke positie gebruikt kunnen worden, maar waarom ze altijd rechtop moeten staan als ze worden geladen.
Voltage
Het voltage van een cel of batterij wordt altijd als "nominaal" vermeld omdat de spanning varieert tijdens de levens-of ladingsduur, zelfs tijdens de stroomafname.  Wanneer je de spanning over een lage weerstand meet van een nieuw gekochte of pas goed geladen cel, dan zal die wellicht iets hoger zijn dan de nominale spanning, een cel 1.5 v kan best 1.6 aangeven.   Zodra de cel gebruikt gaat worden of erg lang op stock ligt loopt de spanning terug naar nominaal en verder in de levensduur zelfs naar 20 tot 30% minder dan nominaal.
Alkaline verliest de spanning in een lange gelijkmatige curve, lood, zink-lucht, zilveroxide en Nicad behoudt de spanning gedurende ca. 80% van de lading, om daarna vrij stijl weg te zakken.
Weggooien v. batterijen
Gooi nooit een batterij in het vuur. Ze kunnen exploderen, bij de verbranding komen giftige gassen en zware metalen vrij. Uiterst schadelijk dus voor mens en natuur. In batterijen kan lood, zilveroxide, cadmium en soms nog kwik zitten.
Lever ze daarom als chemisch afval in bij de verzamelpunten.
Denkt U nu alstublieft niet, ach kom, dat ene batterijtje van mij.  Dat denkt U dan al gauw 5 keer per jaar, met U misschien nog wel 1 miljoen anderen in Nederland, dan praten we in 1 keer al over 5.000.000 !!! stuks.
Helaas worden nog steeds niet alle batterijen ingezameld. De inzameling is vrijwillig en het succes ervan hangt af van de goede wil van de consumenten.  Een paar cijfers:
Selectief inzamelingspercentage in 1999: 65,7%
Selectief inzamelingspercentage in  2000: 70,0 %
 Nog steeds zijn ook niet alle onderdelen van een batterij te herwinnen. Hier wat cijfers:
Recyclepercentage: 55% in 1999 tegenover  35% in 1998 (nieuw procd voor saline- en alkalinebatterijen). Dit percentage is gebaseerd op het totale brutogewicht van de ingezamelde batterijen: 15 18% van het gewicht van de batterijen is water. Verbranding (warmtevalorisatie): 10%.
Zelfontlading
Batterijen kennen een zgnd zelfontlading. Ook als de batterij niet wordt gebruikt gaat op den duur de energie verloren.De mate van zelfontlading hangt af van allerlei in- en externe faktoren, zoals het soort batterij en vooral de weers- en/of de bewaaromstandigheden. Alkalinebatterijen zijn ca 5 jaar houdbaar (zelfontlading ca 2-4% per jaar) en zinkkoolbatterijen ca 2 jaar (zelfontlading ca 4-6% per jaar). Lithium heeft een zeer lage zelfontlading en kan dan ook langer bewaard worden. Oplaadbare batterijen hebben met 1% per dag een zeer hoge zelfontlading, maar die kunnen weer bijgevuld worden. Tenslotte, oplaadbare knoopcellen hebben een zelfontlading van ca 0,1% per dag. Systeem type ontlading p. maand
Alkaline Primair 0,5%
zink kool Primair 1%
Gesloten Lood zuur natte cel Secundair 1,5%
Gesloten Lood zuur droge cel Secundair 1%
Li-ion Secundair 3~4%
Lithium Mangaan Primair 0.1%
NiCd Secundair 25%
NiMh Secundair 30%
NiMH 2e generatie Secundair 1,5%
Zilver-Oxide Primair 0.1%
Zink-lucht Primair >1%
Zink-lucht, zegel verwijderd. Primair 5%
Zink lucht
Een cel met zink als de ene, en lucht  (zuurstof) als de andere elektrode, wat scheelt in het mee te dragen gewicht, want zuurstof kan je pakken als je het nodig hebt.  Cellen van dit systeem hebben een vrij hoge capaciteit gerekend naar het volume van de cel, en vervangen tegenwoordig alle vroeger gebruikte kwik, alkaline en zilveroxide cellen in  gehoor- toestellen.  Zolang het zegel de ingang voor lucht in de batterij afsluit, gebeurt er niets en kent de cel ook nauwelijks zelfontlading. Dat is een voordeel voor de gebruikers die dus een voorraadje kunnen aanleggen.
Zodra het zegel verwijderd is wordt de cel actief en begint ook de zelfontlading, die voor de batterij nu erg hoog te noemen is. Of de batterij nu gebruikt wordt of niet, na 8 maanden is de koek op. Leeg. Finito.  Het heeft dan ook geen nut meer het zegel weer terug te plakken, de zuurstof zit erin en doet z'n werk.